Kırsal Enerji

Kırsal Bölgeler İçin Etkin Enerji

Ülkemizde nüfusun %35’inden fazlası doğal gazın getirilmesinin ekonomik anlam taşımadığı kırsal bölgelerde yaşamaktadır. Gelir düzeyinin bu bölgelerde daha düşük olduğu da bir gerçektir. Bu bölgelerde ilkel enerji kaynaklarının (odun, çalı-çırpı, tezek) fazlaca kullanılması hem hava kalitesini, hem insan sağlığını, hem de ormanları tehdit etmektedir. Dünyada her yıl 1,5 milyon insan; ilkel enerji kaynaklarının açık ateş olarak kullanılmasından kaynaklanan solunum sistemi sorunlarından hayatını kaybetmektedir.

LPG bu bölgelere her türlü yoldan ulaştırılabilecek ve çeşitli amaçlara yönelik kullanılabilecek tek enerji kaynağıdır.

Öte yandan LPG tarımsal alanda da, örneğin hayvan barınaklarının dezenfeksiyonunda, zararlı, istenmeyen bitki mücadelesinde de kullanılabilmektedir.