Kişisel Verilerin Korunması

İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ GİZLİLİK BEYANI

1. GİRİŞ

Bu Gizlilik Beyanı; tüketiciler, müşteriler, tedarikçiler ve iş ortaklarına (“İş Ortağı”) ait tüm kişisel verilerin, Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak Metropol İstanbul Sitesi C2 Blok No:2 A/25 (Kat: 21-24) 34758 Ataşehir İstanbul adresinde yer alan İpragaz A.Ş. ve grup şirketleri (İpra Enerji A.Ş., Yıldırım Petrol Tic. ve Nakl. A.Ş., Evas Ev Aletleri A.Ş., Bütangaz A.Ş.) (belgenin geri kalanında “Şirketimiz” olarak anılacaktır) tarafından işlenmesi bakımından geçerlidir. Bu Gizlilik Beyanı, iş ile ilgili bilgiler ve/veya şirketler ile ilgili bilgiler için geçerli değildir.

İş Ortağına ait kişisel bilgilerin işlenmesinde Veri Sorumlusu Şirketimizdir. Bu beyanda kim olduğumuz, kişisel verilerinizi ve sizinle ilgili olabilecek tüm diğer bilgileri nasıl ve hangi amaçlarla işlediğimiz açıklanmaktadır. Herhangi bir ek sorunuz olması halinde, bu beyanın altında yer alan irtibat bilgileri aracılığıyla bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bu Gizlilik Beyanı, 25.05.2018 tarihi itibariyle geçerlidir. Son değişiklikler 31.05.2019 tarihinde yapılmıştır. Bu beyan üzerinde zaman içerisinde değişiklikler yapılabilir, en güncel sürüm web sitemizde yayınlanmaktadır. Önemli değişikliklerin yapılması durumunda size bilfiil bilgi verilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bizimle iş yaptığınızda, web sitelerimizi veya uygulamalarımızı kullandığınızda ya da bizimle etkileşim içerisine girdiğinizde işlenecektir.

A. Sorularınıza cevap verme amacıyla

Bizimle irtibat kurduğunuzda, sorularınıza cevap verebilmek için kişisel bilgileriniz kullanılacaktır.

Bu amaçla:

 - kişisel bilgilerinizi bu amaç doğrultusunda, siz bu bilgileri bize ilettiğinizde izninize dayalı olarak işliyoruz;

 - Adınızı, irtibat bilgilerinizi, her tür hesap planı ve detaylarını, irsaliyeyi, sipariş formunu, faturaları, hesap özetlerini ve bizimle yaptığınız yazışmaları ve sorunuzu yanıtlamak için gerekli olan tüm diğer kişisel verileri işliyoruz.

B. Ürün ve/veya hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla

Kişisel verilerinizi; ürün ve (müşteri) hizmetlerimizi değerlendirme, analiz etme ve iyileştirme amacıyla işliyoruz. Kişisel veri kümelerini; müşteri davranışını analiz etme ve ürün ve hizmetlerimizi de bu çerçevede düzenleme amacıyla kullanıyoruz. Bir Web Sitesini veya Uygulamayı kullandığınızda, bu Web Sitesi veya Uygulama üzerinden bilgi girdiğinizde veya bu Web Sitesi veya Uygulama üzerinden arama yaptığınızda da kişisel bilgilerinizi kullanarak veri analitiği raporları hazırlıyoruz. Kişisel veri kümelerini; müşteri davranışını analiz etme ve ürün ve hizmetlerimizi de bu çerçevede düzenleyerek bunların müşterilerimize uygun olmasını sağlama amacıyla kullanıyoruz. Bir diğer ifadeyle bültenlerimizi ne sıklıkla okuduğunuzu, Web Sitemizi veya Uygulamalarımızı ne sıklıkla ziyaret ettiğinizi, hangi sayfalara tıkladığınızı ve Web Sitemiz veya Uygulamalarımız aracılığıyla hangi ürünleri satın aldığınızı analiz ediyoruz. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda veri tabanımızı genişletmek için kamusal kaynaklardan ek veriler satın alabiliriz.

Bu amaçla:

 - verilerinizi; ürün ve hizmetlerimizi geliştirme ve iyileştirme amacıyla gerektiği ölçüde işliyoruz;

 - posta ve e-posta adresiniz gibi irtibat bilgilerinizi, adınız, doğum tarihiniz gibi kişisel bilgilerinizi, ödeme ve kredi bilgilerini ve tarafımızla yaptığınız yazışmaları işliyoruz. Ayrıca, bir Web Sitesine girmiş olduğunuz yahut bir Web Sitesi içerisinde kullandığınız özellikler tarafından üretilen kişisel verileri ve cihazınızdan gelen IP adresiniz, Web Sitelerimizde ziyaret ettiğiniz sayfalar, tıklama ve sitede dolaşma davranışınız ve oturum süreniz gibi teknik verileri işliyoruz;

 - Anketlerimize katılmak isterseniz sizden adınızı, adresinizi, iletişim bilgilerinizi, sosyo-demografik bilgileri ve anket konusu dahilinde gerekli olabilecek diğer kişisel verileri vermenizi isteyebiliriz. Ayrıca, bu amaçla, ankette girmiş olduğunuz kişisel verileri kullanabiliriz.

C. Bir müşteri, tedarikçi veya iş ortağının değerlendirilmesi ve kabul edilmesi amacıyla

Bizimle iletişime geçtiğinizde, kişisel verilerinizi, değerlendirme ve kabul amaçlarıyla, örneğin kimliğinizi teyit etme ve doğrulama amacıyla kullanacağız. Şirketimiz ayrıca kişisel verilerinizi, değerleme çalışması gerçekleştirmek ve devletin ve/veya emniyet teşkilatının yayınladığı kamuya açık yaptırım listelerinde tarama yapmak gibi diğer idari amaçlarla da işleyecektir.

Bu amaçla:

 - aramızda sözleşme yapmak için gerekli olması itibariyle kişisel verilerinizi işliyoruz. Şirketimiz, gerekli bilgiler temin edilmeden sözleşme icra edememektedir;

 - adres ve e-posta adresiniz gibi irtibat bilgilerinizi, adınız, doğum tarihiniz gibi kişisel bilgilerinizi, ödeme ve kredi bilgilerini ve tarafımızla yaptığınız yazışmalara dair detayları işliyoruz.

D. Sözleşme icra ve ifa etme amacıyla

Müşteri olarak bizden bir ürün veya hizmet satın aldığınızda ya da bizimle tedarikçi veya iş ortağı olarak çalıştığınızda, kişisel verilerinizi, fatura gönderimi ve ödeme yapılması gibi idari amaçlar doğrultusunda işliyoruz. Ayrıca, kişisel verilerinizi ürün veya hizmet teslim etmek veya almak ve bu ürün veya hizmetlerin yönetimini yapmak için de kullanıyoruz. Şirketimiz, kişisel verilerinizi, müşteri hizmetleri sözleşmesi dahil olmak üzere çeşitli sözleşmeler yapmak için de işleyecektir. Şirket binamıza gelmeniz gerektiğinde, tarama yapmak amacıyla kişisel verilerinizi işliyoruz.

Bu amaçla:

 - aramızda sözleşme yapmak için gerekli olması itibariyle kişisel verilerinizi işliyoruz. Şirketimiz, gerekli bilgiler temin edilmeden sözleşme icra edememektedir.

 - adres ve e-posta adresiniz gibi irtibat bilgilerinizi, adınız, doğum tarihiniz gibi kişisel bilgilerinizi, sözleşmenizde yer alan bilgiler ile ödeme ve kredi bilgilerinizi ve tarafımızla yaptığınız yazışmalara dair detayları işliyoruz.

E. İş ortağı ilişkileri yönetimi ve pazarlama için

Müşteri veri tabanımız içerisinde kayıtlı olan bilgileri kullanarak size uygun teklifler yapıyor ve bültenler gönderiyor, ayrıca müşteri hizmetleri sunuyor, müşteri yönetimi gerçekleştiriyor ve ürün geri çekme işlemlerini bildiriyoruz. Kişisel verilerinizi aynı zamanda piyasa araştırmalarının ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, yürütülmesi ve analiz edilmesi için de kullanıyoruz.

Bu amaçla:

 - mevcut müşterimiz, tedarikçimiz veya iş ortağı olmanız durumunda ve aramızdaki sözleşmenin tamamlanması üzerinden makul bir süre geçmesi akabinde, meşru menfaatleriniz kapsamında sizlere pazarlama iletişimi gönderebiliriz;

 - yukarıdaki maddede belirtilen durumlar haricinde, kişisel verilerinizi izninize dayanarak işliyoruz;

 - Şirketimizin meşru menfaatleri çerçevesinde pazarlama stratejimizi geliştirebilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz;

 - adres ve e-posta adresiniz gibi irtibat bilgilerinizi, adınız gibi kişisel bilgileri, iletişim tercihlerinizi, ödeme bilgilerinizi, sipariş geçmişinizi ve bizimle yaptığınız yazışmaları işliyoruz.

F. İş süreçlerinin yürütülmesi ve kurum içi yönetim amacıyla

Kişisel verilerinizi, iş süreçlerimizin yürütülmesinde ve organize edilmesinde işliyoruz. Bu kapsamda genel yönetim, sipariş yönetimi ve varlık yönetimi yer almaktadır. Şirketimiz aynı zamanda kişisel verilerinizi kurum içi yönetim amacıyla da işlemektedir. Daha etkin çalışma amacıyla merkezi işlem sistemleri sağlıyoruz. Denetim ve incelemeler yapıyor, iş kontrolleri gerçekleştiriyor ve müşteri, tedarikçi ve iş ortaklarına ait dizinler kullanıyor ve yönetiyoruz. Ayrıca, kişisel verilerinizi finans ve muhasebe, arşivleme ve sigorta amaçlarıyla, hukuki danışmanlık ve iş danışmanlığı için ve ihtilaf çözüm prosedürleri kapsamında da işliyoruz.

Bu amaçla:

 - Şirketimizin meşru menfaatlerine dayanarak kişisel verileri, sağlıklı iş operasyonlarımızı sürdürme ve iyileştirme amacıyla işliyoruz;

 - adres ve e-posta adresiniz gibi irtibat bilgilerinizi, adınız gibi kişisel bilgilerinizi, ödeme ve kredi bilgilerinizi, ödeme ve sipariş geçmişinizi, Şirketimiz ile yaptığınız yazışmaları ve tarafınız ile Şirketimiz arasında yapılan sözleşmenin yürütülmesi esnasında ortaya çıkan bilgileri işliyoruz.

G. Kurum analizi ve gelişimi, yönetim raporlaması, varlık alımı ve satımı amacıyla

Şirketimizde, kişisel bilgilerinizi yönetim raporlarının ve analizlerinin hazırlanmasında ve yürütülmesinde işliyoruz. Toplu/anonim kişisel verileri kullanarak yönetim raporları oluşturuyor ve faaliyetimizi analiz ediyoruz. Yönetim raporlarımızın hazırlanmasında fikir ve görüşlerinizi daha yakından öğrenmek amacıyla müşteri, tedarikçi ve iş ortağı anketleri yapıyoruz. Kişisel verilerinizi ayrıca şirket birleşmesi, varlık alımı ve satışı gibi süreçler bağlamında yönetim raporları hazırlama ve bu süreçleri yönetme amacıyla da işliyoruz.

Bu amaçla:

 - Şirketimizin meşru menfaatlerine dayanarak kişisel verileri, sağlıklı iş operasyonlarımızı sürdürme ve iyileştirme amacıyla işliyoruz;

 - adres ve e-posta adresi gibi irtibat bilgilerinizi, adınız, doğum tarihiniz gibi kişisel bilgilerinizi, ödeme ve sipariş geçmişinizi, tarafımızla yaptığınız yazışmaları ve anketlerimize yanıt verirken vermiş olduğunuz bilgileri işliyoruz.

H. Web sitelerimizi veya uygulamalarımızı kullandığınızda

Web sitemizi kullanıyorsanız, teknik bilgileri işleyerek size Web sitemizin özelliklerini sunuyor ve Web sitesi yöneticilerimizin Web sitemizin performansını yönetmesine ve iyileştirmesine olanak sağlıyoruz. Web sitelerimize ilgili ürün veya özellikleri almak için ürün tercihi veya yer bilgisi girdiğinizde, Şirketimiz, bu bilgileri işleyerek size talep edilen bilgi veya özellikleri sunmaktadır. Ayrıca, kişisel verilerinizi kullanarak bilgilerinizi (tercihler ve ürünler gibi) kayıtlı öğeler grubuna kaydetmenize ve cihazınızda konfigüre etmiş olduğunuz paylaşım seçeneklerini kullanarak bunları diğer kişilerle paylaşmanıza olanak veriyoruz.

Bu amaçla:

 - Şirketimizin meşru menfaatlerine dayanarak kişisel verileri, teknik olarak yeterli düzeyde çalışan Web siteleri sunma ve Web sitelerimizin performansını iyileştirme amacıyla makul ölçüde işliyoruz;

 - Web Sitelerimize girmiş olduğunuz yahut Web Sitelerimiz içerisinde kullanmış olduğunuz özellikler tarafından üretilen kişisel verileri ve cihazınızdan gelen IP adresiniz, kullandığınız internet tarayıcı, Web Sitelerimizde ziyaret ettiğiniz sayfalar, tıklama ve sitede dolaşma davranışınız ve oturum süreniz gibi teknik verileri işliyoruz.

İ. Bizimle irtibat kurmanıza olanak sağlamak amacıyla

Şirketimiz Facebook, Twitter, Linkedln ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında aktif olarak faaliyet göstermektedir. Sosyal medya aracılığıyla Şirketimiz ile irtibat kurduğunuzda, sorularınıza cevap vermek ve mesajlarınızı yanıtlamak için kişisel verilerinizi işliyoruz.

Ayrıca, Web Sitelerimizden veya Uygulamalarımızdan birinde “Connect with us” (Bizimle bağlantı kurun) sayfasını ziyaret ettiğinizde, çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla bizimle irtibat kurabilirsiniz. Bize geri bildirimde bulunmanız ve önerdiğiniz iyileştirmeleri iletmeniz için size e-posta adresimizi, bunun yanı sıra Web Sitemizi, ticari web sitemizi, Twitter, Facebook ve Youtube bilgilerimizi veriyoruz. İlgili simgelerden birine tıkladığınızda sizi, ister sizin e-posta sağlayıcınız isterse de bir sosyal medya platformu olsun, ilgili üçüncü parti web sitesine veya uygulamasına yönlendireceğiz.

Bu amaçla:

 - Şirketimizin meşru menfaatlerine dayanarak sorularınızı yeterli düzeyde yanıtlamak ve sizi sosyal medya sayfalarımıza doğru şekilde yönlendirmek için kişisel verilerinizi işliyoruz;

 - bizimle bağlantı kurmak için kullanmayı tercih ettiğiniz iletişim kanalını ve Şirketimize aktardığınız kişisel verileri işliyoruz. Bu kapsamda (kullanıcı) adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve mesajınızda yer verdiğiniz kişisel veriler yer almaktadır. Bununa birlikte, ekranda görülen butonlardan birine tıkladığınızda, ilgili üçüncü parti, cihazınıza çerezler yükleyebilir.

J. Uyumu izleme ve soruşturma amacıyla

Politikalarımıza ve yönetmeliklerimize uygunluğu kontrol etmek amacıyla süreçlerimizi düzenli olarak izliyoruz. Bu izleme faaliyetleri esnasında kişisel verilerinize erişilebilir ve bu bilgiler görüntülenebilir.

Bu amaçla:

 - Şirketimizin meşru menfaatlerine dayanarak kişisel verilerinizi, kurum içi süreçlerimizi izleme ve yasalara uygunluk sağlama amacıyla işleyebiliriz;

 - uyum amaçları doğrultusunda sistemlerimizde kayıtlı olan herhangi bir kişisel veriye erişilebilir ve bu bilgiler görüntülenebilir. Erişilen ve görüntülenen kişisel veriler, potansiyel uygunsuz davranışı daha ayrıntılı soruşturmak için ihtiyaç duyulmadıkça, uyum açısından saklanmayacaktır.

 - uygunsuz olan bir davranış ile ilgili olmadıkça kişisel verilerinizi bu amaç için tutmuyoruz. Daha sonra, soruşturma veya prosedürler tamamlanana kadar ilgili kişisel veriler tutulacaktır.

K. Sağlığı ve güvenliği koruma ve etik davranış sağlama amacıyla

Şirketimizde sağlığınız, güvenliğiniz ve etik hareket edilmesi konularına büyük önem veriyoruz. Çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı koruma amacıyla kişisel verilerinizi işliyoruz. Aynı şekilde, tesislerimize erişim haklarınızı onaylıyor ve kişisel verilerinizi devletin ve/veya emniyet teşkilatının yayınladığı kamuya açık yaptırım listelerinde tarayabiliyoruz. Ayrıca, Şirketimizi ve çalışan ve müşteri varlıklarımızı koruma amacıyla da kişisel verilerinizi işliyoruz.

Bu amaçla:

 - Şirketimizin meşru menfaatlerine dayanarak kişisel verilerinizi, kurum içi süreçlerimizi izleme ve yasalara uygunluk sağlama amacıyla işleyebiliriz;

 - adres ve e-posta adresiniz gibi irtibat bilgilerinizi, adınız, doğum tarihiniz gibi kişisel verilerinizi, ödeme ve sipariş geçmişinizi ve tesislerimizi ziyaret geçmişinizi işliyoruz.

L. Yasalara uyum sağlamak amacıyla

Bazı durumlarda, kişisel verilerinizi yasa ve yönetmeliklere uyum sağlama amacıyla işliyoruz. Bu durum örneğin vergisel veya ticari faaliyetin yürütülmesi ile ilgili yükümlülüklerde gerekli olabilir. İlgili yasa ve yönetmeliklere uygun hareket etmek için kişisel verilerinizi devlet kurumlarına veya denetim kuruluşlarına bildirmemiz gerekebilir.

Bu amaçla:

 - kişisel verilerinizi yasalara uyum sağlama amacıyla işliyoruz;

 - adres ve e-posta adresiniz gibi irtibat bilgilerinizi, adınız, doğum tarihiniz gibi kişisel bilgilerinizi, ödeme bilgilerinizi, ödeme ve sipariş geçmişinizi, ticaret sicil ve mali bilgilerinizi işliyoruz.

M. Etkinliklere veya tanıtım faaliyetlerine katıldığınızda

Tanıtım faaliyetlerine ve etkinliklere katılmayı tercih ettiğinizde, sizlere duyuru göndermek ve katılımınızı organize edebilmek amacıyla kişisel verilerinize ihtiyaç duyuyoruz. Ayrıca, bu faaliyetlerden herhangi birine katıldığınızda, etkinliğe ve/veya tanıtım faaliyetine yönelik sizlerin görüşlerinizi ölçmek için kişisel verilerinize ihtiyaç duyuyoruz.

Bu amaçla:

 - Kişisel verilerinizi izninize bağlı olarak işliyoruz. Herhangi bir an bu izninizi geri çekebilirsiniz, ancak bu durum, izninizi geri çekmeden önce bilgilerinizi işlememizin yasal geçerliliğini etkilemeyecektir;

 - adınızı, adres ve eposta adresinizi, seyahatinizin düzenlenebilmesi için gerekli olan verileri ve ilgili etkinlikteki katılımınızı işliyoruz.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE SAKLIYORUZ?

Şirketimiz genellikle İş Ortaklarımızın bilgilerini sadece ilgili Ticari Amacı yerine getirmek için gereken süre kadar, yasal gereklilikleri yerine getirmek için makul olarak gereken ölçüde ya da yürürlükteki bir zamanaşımı hükmü çerçevesinde saklamaktadır.

İlgili saklama süresi sona erdikten hemen sonra, Bilgiler;

 (i) güvenli şekilde silinecek veya imha edilecektir;

 (ii) anonimleştirilecek;

 (iii) arşive kaldırılacaktır (yasa veya geçerli bir veri saklama prosedürü tarafından yasaklanmadıkça)

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE KİMLER ERİŞEBİLİR?

Global bir organizasyon olarak, topladığımız bilgiler Şirketimizin dünya genelindeki organizasyonuna uluslararası ölçekte sunulabilir. Kişisel verileriniz, Şirketimizin bağlı olduğu grupla ve grup şirketleriyle; hissedarlar ve bağlı şirketlerle paylaşılabilir. Verilerinizi idari amaçlar doğrultusunda, sözleşmeleriniz ve Şirketimizin bağlı olduğu grup nezdinde akdettiğiniz sözleşmelerinize tam olarak haiz olabilmek amacıyla paylaşıyoruz. Verilerinizi ayrıca size eksiksiz bir ürün ve hizmet paketi sunma amacıyla da paylaşıyoruz.

Şirketimizin çalışanları, kişisel verilere yalnızca ilgili amaç doğrultusunda ve görevlerini yerine getirebilmek için gerektiği ölçüde erişmeye yetkilidir.

Bazı durumlarda kişisel verileriniz, kişisel veriler için yeterli düzeyde koruma sağlayamayan bir ülkeye aktarılabilir. Ancak Şirketimiz, bağlı olduğu grup genelinde AB standartlarında öngörülen ilkeleri, kuralları ve araçları içeren Bağlayıcı Kurumsal Kuralları uyguladığından, kişisel verilerinizin yeterli düzeyde korunmasını sağlamaya yönelik tedbirler almıştır.

Kişisel verilerinize üçüncü şahısların erişimi

Aşağıda belirtilen üçüncü şahıslar, Şirketimize ürün veya hizmet tedarik etmek için gerekli olduğunda kişisel verilerinize erişebilir: bankalar, sigorta şirketleri, IT tedarikçileri, muhasebe şirketleri, danışmanlar ve avukatlar, Şirketimize ürün veya hizmet tedarik etmek ya da sizlerden ürün veya tedarik hizmeti almak için yardımcı olan diğer alt tedarikçiler.

Üçüncü şahıslara kişisel verilerinize erişim tanındığında, Şirketimiz, kişisel verilerinizin sadece ilgili amaç doğrultusunda ve gerekli ölçüde işlenmesini sağlamak için gerekli her türlü sözleşmesel, teknik ve kurumsal tedbiri alacaktır. Kişisel verileriniz, üçüncü şahıslar tarafından yalnızca yürürlükteki yasalara uygun olarak işlenecektir.

Eğer kişisel veriler, kişisel veriler için yeterli düzeyde koruma sağlamayan bir ülkede bulunan üçüncü taraflara aktarılacaksa, kişisel verilerinizin yeterli düzeyde korunmasını sağlamak adına örneğin söz konusu üçüncü tarafla AB Standart Sözleşme akdedilmesi gibi tedbirler alacağız.

Diğer durumlarda, kişisel bilgileriniz, kanunen şart koşulmadıkça üçüncü şahıslara iletilmeyecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL KORUNUR?

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği için yeterli koruyucu tedbirleri almış bulunuyoruz. Kişisel verileri kazayla veya yasal olmayan şekilde imhaya veya kazayla zayi olmaya, zarar görmeye, değiştirilmeye, yetkisiz olarak ifşa edilmeye veya erişime ve ayrıca diğer her türlü şekilde yasa dışı işlenmeye (gerekli olmayan bilgilerin toplanması da dahil olmak üzere) veya gereğinden fazla işlenmeye karşı korumak için her türlü teknik, fiziksel ve kurumsal tedbir tarafımızca hayata geçirilmiştir.

6. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE HAKLARINIZ

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin:

 a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

 b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

 e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 h) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. Maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

7. GİZLİLİK HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kişisel verilerinize erişme veya kişisel verilerinizi görme ve belirli şartlar altında kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve/veya silinmesini talep etme hakkınız mevcuttur. Buna ilave olarak kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına, bilgilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına ve ayrıca bilgilerinizi taşıma hakkına da sahip olabilirsiniz.

Gizlilik haklarınızı kullanmak için lütfen aşağıda belirtilen irtibat bilgilerinden bizimle irtibata geçiniz.

8. ONAYINIZI GERİ ÇEKEBİLİR MİSİNİZ?

Onay verdiğinizde her zaman bu onayınızı geri çekebilirsiniz. Ancak onayınızı geri çektiğinizde bunun geriye dönük bir hükmü olmadığını ve yalnızca ilk olarak onay vermiş olmanız durumda bu onayı geri çekebileceğinizi hatırlatırız. Onayınızı geri çekmek için lütfen aşağıda irtibat bilgilerinden bizimle irtibata geçiniz.

9. NASIL ŞİKAYETTE BULUNABİLİRİM?

Şirketimiz tarafından kişisel bilgilerinizin kullanılmasına ilişkin bir şikayetiniz olursa, aşağıda belirtilen irtibat bilgilerinden şikayette bulunabilirsiniz. Şirketimize şikayette bulunmanın yanı sıra aynı zamanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na da şikayette bulunmanız mümkündür.

10. BİZİMLE NASIL İRTİBAT KURABİLİRSİNİZ?

Kişisel bilgilerinizi işleme yöntemlerimiz ile ilgili sorularınız olursa lütfen öncelikle bu beyanı okuyunuz. Ek sorular, notlar, görüşler veya şikayetler için aşağıda yer verdiğimiz irtibat yöntemlerinden biri ile yazılı olarak:

 • Şirkete kimliğinizi ispat eden belgelere birlikte noter vasıtasıyla

 • Kendi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizden İpragaz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine (ipragaz@hs03.kep.tr) ileteceğiniz kayıtlı elektronik postayla

 • Üç adet imzanızı ve kimlik suretinizi eklediğiniz dilekçenizi elden teslim etmek yoluyla bizimle irtibata geçebilirsiniz.

BAŞVURU FORMU

ÇEREZ POLİTİKASI